۰۲کلاژن

مفهوم

محیطی که مردم در آن حرکت می کنند، منعکس می کنند، تأثیر می گذارد و آن ها را تعریف می کنند. بیشتر اوقات فضاهای شهری محیط زندگی تمدن امروز ما هستند. این است که با اشتوی زیبایی از طبیعت دست نخورده مقابله. - در این زمینه تنش میان طبیعت و شهری است که هنر ناتاشا کودرلی حرکت می کند. او با کلاژهایش فضاها را روشن می کند و در عین حال آن ها را از خود بیگانگی می کند. به این ترتیب هم سیل برداشت های فضای شهری و هم وسعت طبیعت را می توان از سوی بیننده دوباره تجربه کرد و در عین حال او را بارها و بارها به خود پرتاب می کند.

این رویکرد بیان بیش از همه در محیط کلاژ - در برش و چسب می یابد. بیننده می تواند لبه های برش را احساس کند و آن ها را در بازتاب هایی بر روی کاغذ عکس تشخیص دهد. پیوستن به هم از واقعیت جدید همچنان به عنوان یک فوگ تجربه می شود. عکاسی آنالوگ ناتاشا کودرلی را با این چالش ارائه می دهد، چرا که او نه پردازش می کند و نه تصاویر را پس از توسعه دستکاری می کند. روز، لحظه، خلق و خوی و نور هم عکاسی و هم بیان کلاژ را تصمیم می گیرند.

همه آثار دست ساز، شماره دار و امضا شده کلاژ از عکس های آنالوگ است. بیشتر موتف ها در نسخه ای از شش قطعه ظاهر می شوند که هر کدام در اندازه های مختلف هستند. برخی از آثار قطعات منحصر به فرد هستند.

• اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم
2015
راه باریک به آسمان
2015
ماخون، مائون، راکیا
2015
Between the worlds I & II & III
2015
آب های تقسیم شده دوم، بهشت، زمین و بنگاه
2009
آسمان بر فراز تهران I & II
2008
Clowdy hills & mountain peaks
2015
مرد کنار دریا، افق های آبی
2015
تا کنون و در عین حال بسیار نزدیک I & II
2016
Desert Lut 2 & 4
2016
کویر لوت ۱۴
2016
کویر لوت ۲۳
2016
کویر لوت ۲۱
2016
کویر لوت ۲۲
2016
کویر لوت ۱۹
2016
کویر لوت ۳۰
2016
کویر لوت ۵۰
2001
Kings Canyon I & II
2008
Water I & II
2008
آسمان سیدنی یکم
2015
لایه های نرم بهشت
2008
Sydney skies I & II
2007
The skies over Berlin I & II
2015
Deep calleth unto deep I & II
2016
کوه ها برای همیشه هستند
2016
جدایی
2015
لایه های زیبایی
2016
دو درخت در باغ
2016
Desert Lut 2 & 4
2016
کویر لوت ۱۴
2016
کویر لوت ۲۳
2016
کویر لوت ۲۱
2016
کویر لوت ۲۲
2016
کویر لوت ۱۹
2016
کویر لوت ۳۰
2016
کویر لوت ۵۰
2001
Kings Canyon I & II
2016
کوه ها برای همیشه هستند

در عبری «آسمان ها» (שָׁמַ֫יִם = شمییم) همیشه در جمع هستند. و هفت نام دارند: دکتر، راکیا، شیهاکیم، زئول، مائون، ماخون و آراوت. ویلیام جی مورفورد این موضوع را در واژه نامه در ترجمه کتاب مقدس خود به نام «کتاب مقدس یک مرد جدید» توضیح می دهد که با همکاری نزدیک خاخام الیزر بن یهودا نوه الیزر بن یهودا نوشته است که کار زندگی اش عبری مدرن را به زبان ملی اسرائیل تبدیل کرده است.

در "گواه جدید" در 2 قرنتیان 12:2، پل می گوید: "من از یک مرد در مسیح می دانم که او چهارده سال پیش بود- چه در بدن، من نمی دانم، و یا خارج از بدن، من نمی دانم؛ خدا می داند - که به بهشت سوم تجاوز شده است.» (کتاب مقدس البرفلد)


2015
راه باریک به آسمان
2015
ماخون، مائون، راکیا
2015
Between the worlds I & II & III
2015
آب های تقسیم شده دوم، بهشت، زمین و بنگاه
2009
آسمان بر فراز تهران I & II
2008
آسمان سیدنی یکم
2015
لایه های نرم بهشت
2008
Sydney skies I & II
2007
The skies over Berlin I & II
2016
جدایی
2016
دو درخت در باغ

"در حقیقت، با این حال، بهشت یک راز است. تا وقتي که بريم اونجا نميبينيم واقعا توي بهشت چه شکليه "

2008
Clowdy hills & mountain peaks
2015
مرد کنار دریا، افق های آبی
2015
تا کنون و در عین حال بسیار نزدیک I & II
2008
Water I & II
2015
لایه های زیبایی
2011
اطراف در یک دایره
2012
حرکت زرد در اطراف منحنی I & II
2012
حرکت بالای زمین
2011
شرق با غرب ملاقات می کند
2014
چشم به هم زدن
2010
در مسیرهای بالاتر
2011
Movement on and above Alexanderplatz I & II & III
2011
سوار مترو در تونل، فضای تعریف نشده
2013
در امتداد درز، اوبرباومبروک
2014
هواپیماهای سبک، سطوح فریدریشسترایش
2013
خنک، بسته بندی
2013
کشتی آهو، حمل و نقل گذشته از یکدیگر
2013
سطح تقسیم دوچرخه
2011
گام به گام
2013
به کجا برویم
2018
ویل، ذهن، احساسات
2018
مکان ناشناخته زیبایی
2018
مشاهدهٔ
2018
حواس - شنوایی
2018
برج ب ام و
2018
سقف المپیک، دهکده المپیک
2018
محل ناراحتی دوم
2018
محل ناراحتی من
2005
آب
2005
کلاژ با جرثقیل های ساختمانی
2005
گرافیتی
2008
Zoom Sydney Opera I & II
2013
نما پیچ خورده، نمای ساختار من
2013
نماهای آینه کاری، پنجره پاک کن نما
2008
Boat trip I & II
2007
پیکان بر آسفالت
2010
بررسی اجمالی دوم
2009
بزرگراه کراس
2007
آسفالت
2010
دستورالعمل
2014
ساختار آهنگ، آهنگ آرام هستند
2013
لایه هایی از جاده به راه رفتن
2013
خاکستری
2013
On Reception III & IV
2013
On reception I & II
2007
Roofs I & II
2011
آهنگ
2007
پیکان بر آسفالت
2010
بررسی اجمالی دوم
2009
بزرگراه کراس
2007
آسفالت
2010
دستورالعمل
2014
ساختار آهنگ، آهنگ آرام هستند
2013
لایه هایی از جاده به راه رفتن
2013
خاکستری
2013
On reception I & II
2007
Roofs I & II
2011
آهنگ
2005
آب
2005
کلاژ با جرثقیل های ساختمانی
2005
گرافیتی
2008
Zoom Sydney Opera I & II
2013
نما پیچ خورده، نمای ساختار من
2013
نماهای آینه کاری، پنجره پاک کن نما
2008
Boat trip I & II
2018
ویل، ذهن، احساسات
2018
مکان ناشناخته زیبایی
2018
مشاهدهٔ
2018
حواس - شنوایی
2018
برج ب ام و
2018
سقف المپیک، دهکده المپیک
2018
محل ناراحتی دوم
2018
محل ناراحتی من
2011
اطراف در یک دایره
2012
حرکت زرد در اطراف منحنی I & II
2012
حرکت بالای زمین
2011
شرق با غرب ملاقات می کند
2014
چشم به هم زدن
2010
در مسیرهای بالاتر
2011
Movement on and above Alexanderplatz I & II & III
2011
سوار مترو در تونل، فضای تعریف نشده
2013
در امتداد درز، اوبرباومبروک
2014
هواپیماهای سبک، سطوح فریدریشسترایش
2013
خنک، بسته بندی
2013
کشتی آهو، حمل و نقل گذشته از یکدیگر
2013
سطح تقسیم دوچرخه
2011
گام به گام
2013
به کجا برویم

"رسانه کلاژ - یعنی برش و چسب - در رابطه با عکاسی آنالوگ موقعیت های تازه تشکیل شده را نشان می دهد. ناتاشا کودرلی می خواهد دیدگاه جدیدی را نشان دهد، اما نمی خواهد نشان دهنده یک واقعیت دستکاری شده دیجیتالی باشد. بیننده با برش و چسب زدن می تواند لبه های برش را احساس کند و همچنین در بازتاب را ببیند. "

ماریون بییرلینگ