اکتبر ۲۰۱۶

جشنواره بین المللی فیلمساز برلین ۲۰۱۶ - برنده

هیچ موردی پیدا نشد.

ناتاشا کار و قصد خود را در فیلم توضیح می دهد: مجله