فوریه 19

فضای هنری GASAG "لایه های حرکت"، برلین

هیچ موردی پیدا نشد.

GASAG Kunstraum نمایشگاه "لایه های حرکت" - کلاژ عکس فیلم و آنالوگ از 21 فوریه تا 31 مه 2019 ارائه می دهد.

فضای هنری GASAG در مرکز مشتریان GASAG
میدان قلب هنریت ۴
۱۰۱۷۸ برلین-میته

VERNISSAGE /OPENING 20 Feb 2019