نوامبر 18

گالری شعبه برلین، نمایشگاه "فضای داخلی" نسخه دوماگک، مونیخ

هیچ موردی پیدا نشد.

گالری "Zweigstelle برلین" فیلم برلین - لایه های جنبش را در نمایشگاه گروهی "فضای داخلی" از 18.11- 25.11.2018 نشان می دهد.

آتلیه های دوماگک، سالن ۵۰
Margarete Schütte-Lihotzky-Str. 30
80807 مونیخ.