Sep17

جایزه هنری ورپسود ۲۰۱۷

هیچ موردی پیدا نشد.

در جایزه هنر Worpswede 2017 با تم خودکار | MACHT | تحرک حدود 370 هنرمند از 29 ملت اعمال می شود. ناتاشا کودرلی به عنوان یکی از ۵۰ هنرمند برای ارائه آثارش در این نمایشگاه انتخاب شد.

نمایشگاه خودکار من MACHT من تحرک
۳۰ سپتامبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ در آینبک
(Vehicle Museum PS. حافظه در گالری PS. هال)
سپس نمایشگاه از ژانویه تا مارس 2018 "سرگردان" به دویچه بانک هانوفر
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه ps-speicher.de