Aug20

Chaos & Awakening - Berlin 1920|2020

هیچ موردی پیدا نشد.

یک شبه جمعیت برلین در سال ۱۹۲۰ دو برابر شد. ترکیب همسایگی، تا آن زمان شهرها و شهرداری های مستقل یکی از بزرگترین شهرهای جهان را به وجود آورد. به همین مناسبت موزه Märkische از اوت ۲۰۲۰ نمایشگاه ویژه گسترده ای را ارائه خواهد کرد. او با نگاهی به گذشته و حال برلین به بررسی این سوال می رود که چگونه می توان یک آشوب آشفته را به یک خروج سازنده تبدیل کرد: شهرهای بزرگ چگونه می توانند موفق شوند؟

موزه Märkisches
در پارک Köllnische 5
۱۰۱۷۹ برلین

26 اوت 20 - 26 سپتامبر 21

سه شنبه - جمعه
ساعت 12 .m ساعت 8 بعد .m

شنبه و یکشنبه
ساعت 10 .m ساعت 6 بعد .m