نوامبر 17

بودجه جمعیت موفق "مونیخ - روح یک شهر"

هیچ موردی پیدا نشد.

تلاش برای شناخت، انعکاس و لمس روح مونیخ از طریق فیلم و عکاسی. ما می خواهیم به تاریخ شهر، وضعیت کنونی آن و توسعه آن نگاه کنیم تا بهتر آن را درک کنیم و به این ترتیب آینده آن را شکل بدهیم. ما می خواهیم آنچه را که برای شهرمان خوب است ردیابی کنیم تا آن و ساکنانش خوب و روح شان شفا پیدا کند.

کمپین بودجه جمعیتی با موفقیت به پایان رسید. ناتاشا کودرلی و تیمش می خواهند از حمایت شما بسیار تشکر کنند.
بودجه جمعیت در startnext.com